02/962 50 71       office@metroreklama.com


Социални камапнии

МОУШЪН АРТС ООД е компания с осъзнат ангажимент към обществото. През годините участва и е партньор в стотици социални кампании и такива в подкрепа на българската култура и изкуство. Предоставя медийна подкрепа включваща рекламни площи в Софийското метро, билбордни позиции по републиканската пътна мрежа и в градска среда, както и рекламни съоръжения на територията на търговските вериги Билла и Кауфланд. Според Дейвид Огилви, “бащата на рекламата“ и неговият съвременник Хауърд Госейдж, които е казал следното: “рекламата оправдава съществуването си, когато се използва в интерес на обществото. Тя е прекалено мощен инструмент, за да се прилага само с комерсиални цели.”

НИЕ ВЯРВАМЕ в позитивната промяна в обществото и възможността за социална мисия на рекламата!