На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

БИЛЛА

Комуникацията с потребителя на мястото на продажба е маркетингов инструмент с доказана ефективност.

Възползвайте се от възможностите за реклама в най-популярната търговска верига у нас. Фактите за Билла са впечатляващи:

  • Над 50 супермаркета, разположени на удобни възлови локации в по-големите градове. Предстои откриване на нови супермаркети!
  • Eжемесечен трафик от близо 2 500 000 купувача!
  • Платежоспособна аудитория – средната стойност на покупката е сред най-високите в страната.

Изследванията потвърждават силата на този тип комуникационни канали – над 70% от решенията за покупка се вземат непосредствено в точките на продажба. Процентът се увеличава, когато потребителите са стимулирани от различни маркетингови дейности и послания.

бг | en