На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

КАУФЛАНД

Добрата реклама води потребителите в магазина. Привлекателното оформяне на крайната точка на продажбата (POS, point of sale) и представянето на продуктите там са от съществено значение за окончателния избор. 76% от клиентите решават спонтанно да закупят продукт, различен от планирания, най-често привлечени от промоция, атрактивна опаковка, реална демонстрация на стоката, добър рекламен носител. Именно в магазина комуникативната верига между продавача и купувача се затваря и там е последният шанс на търговеца да повлияе върху решението за покупка.

бг | en