02/962 50 71       office@metroreklama.com


Корпоративна отговорност

МЕТРОРЕКЛАМА е социално отговорна компания и е първото непублично дружество в България, което на 19.01.2017 г. официално се присъедини към Националния кодекс за корпоративно управление. Изрично се ангажира да прилага най-високите стандарти в областта на корпоративното управление, както и принципите и препоръките на Кодекса. Ръководството на компанията вярва, че всички инициативи в областта на корпоративната социална отговорност съществено биха допринесли за устойчивото развитие на рекламния сектор на базата на принципите за прозрачност, отчетност и ясна отговорност и биха имали все по-съществен принос в икономиката на България.

Корпоративното ръководство на дружеството залага на новите технологии и благодарение на внедрената ERP система вече 10 г. управлението на компанията се осъществява последователно и прозрачно.

През годините МЕТРОРЕКЛАМА участва в многобройни социални кампании посредством предоставяне на медийна подкрепа, включваща рекламни площи в Софийското метро, билбордни позиции в градска среда и по републиканската пътна мрежа, както и рекламни позиции в търговските вериги Билла и Кауфланд.

Освен на корпоративните и бизнес ценности, формулата на дружеството за успех се основава и на пословичната му упоритост и последователност, креативност и коректност.