На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

CONTACTS

address: 1784 Sofia, Bulgaria,
111 Tsarigradsko shose Blvd.,
Incubator Building, floor 3, 1784 Sofia, Bulgaria

phone: +359 2/ 962 50 71
fax: +359 2/ 962 54 97
e-mail: office@metroreklama.com


бг | en