На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФАЙЛОВЕ ЗА ПЕЧАТ

Метрокутии

TIFF, EPS, CDR; цветове в CMYK.
Мащаб 1:1, текстове в криви, изображение – мин. 60 dpi, макс. 150 dpi.
Отстояние на текста от всички страни – минумум 5 см.

Печатаемо поле:
 • 119 см (ширина) x 179 см (височина)
 • 119 см (ширина) x 89 см (височина)
 • 175 см (ширина) x 115 см (височина)
 • 115 см (ширина) x 175 см (височина)

Метростанция Размери
МС Сливница, МС Люлин, МС Западен парк, МС Вардар,
МС Константин Величков, МС Опълченска, МС Сердика,
МС Г.М. Димитров, МС Сердика стълби
119 см x 179 см
МС Сливница, МС Люлин, МС Западен парк, МС Вардар,
МС Константин Величков, МС Опълченска
119 см x 89 см
МС Мусагеница, Джеймс Баучер перон 175 см x 115 см
МС Климент Охридски, МС Стадион Васил Левски, МС Жолио Кюри,
МС Г.М. Димитров, МС Младост 1, НДК, Европ. съюз, Надежда,
Сердика 2, Джеймс Баучер, Лъвов мост, Централна гара,
Константин Величков перон, Бели дунав, Ломско шосе,
Бизнес парк, А. Малинов, А. Балан
115 см x 175 см
Сердика подлез 120 см x 170 см


Метропана

TIFF, EPS, CDR; цветове в CMYK.
Мащаб 1:1, текстове в криви, изображение – мин. 150 dpi, макс. 300 dpi.
Отстояние на текста от всички страни – минумум 2 см.

Печатаемо поле:
 • размер 1: 49,5 см (ширина) x 65,5 см (височина)
 • размер 2: 44,5 см (ширина) x 69,5 см (височина)
 • размер 3: 59,5 см (ширина) x 39,5 см (височина)
 • стикерни пана: 60,0 см (ширина) x 40,0 см (височина) - към тези размери се добавя цветна рамка*

*файловете за цветните рамки могат да бъдат изтеглени от:
ftp://93.123.70.16
user: ramki_stikeri_pana
pass: metroreklama


Метробордове

TIFF, EPS, CDR; цветове – CMYK; текстове в криви.
При мащаб 1:1 – изображение минимум 30 dpi, препоръчително 60–70 dpi.
При мащаб 1:10 – минимум 300 dpi, препоръчително 600 dpi.
Метробордовете да са нарязани на ленти с ширина не по-малка от 100см и не по-голяма от 160см със застъпка от двете страни по 5 см.
Отстояние на текста от всички страни – минимум 10 см.

Размери на визията
(без да са включени застъпките):

Метростанция Размери
МС „Сердика“, МС „Сливница“ 3м x 2м
МС „Опълченска“, МС “К.Величков” 285 см x 185 см
МС „Вардар“ 285 см x 185 см
МС „Западен парк“ 285 см x 185 см
МС „Люлин“ 285 см x 185 см

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОТОВИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ

Метрокутии

Материали за печат:

 • хартия – бял гръб, грамаж – мин. 120 гр, макс. 150 гр.
 • Backlight синтетична хартия, грамаж – мин. 150 гр, макс. 200 гр.
 • Backlight филм – мин. 200 гр, макс. 300 гр.

Размери на визията след изрязване:

 • 119 см (ширина) x 179 см (височина)
 • 119 см (ширина) x 89 см (височина)
 • 115 см (ширина) x 175 см (височина)
 • 175 см (ширина) x 115 см (височина)

Метропана

Материал за печат: хартия – бял гръб. Грамаж на материала – мин. 180 гр, макс. 250 гр.

Размери на визията след изрязване:

 • размер 1: 49,5 см (ширина) x 65,5 см (височина)
 • размер 2: 44,5 см (ширина) x 69,5 см (височина)
 • размер 3: 59,5 см (ширина) x 39,5 см (височина)

Материал за печат на стикерни пана с размер 60 см (ширина) х 40 см (височина) - PVC/, към тези размери се добавя цветна рамка*

*файловете за цветните рамки могат да бъдат изтеглени от:
ftp://93.123.70.16
user: ramki_stikeri_pana
pass: metroreklama

Метробордове

Материали за печат:

 • PVC (сиво) – 3М Scotchcal 2010. PVC фолио сив гръб, removable

300 x 200 см Метробордовете да са нарязани на ленти с ширина не по-голяма от 1 м, със застъпка 5 см от двете страни.

Размери на визията (без да са включени застъпките):

Метростанция Размери
МС „Сердика“, МС „Сливница“ 3 м x 2 м
МС „Опълченска“ 285 x 185 см
МС „Вардар“ 285 x 185 см
МС „Западен парк“ 285 x 185 см
МС „Люлин“ 285 x 185 см

285 x 185 см - винил с по 5 см джобове от всички страни

бг | en