На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

Технически изисквания за подготовка на файлове за печат

Градска зона и РПМ

TIFF, EPS, CDR; цветове в CMYK; текстове в криви.
При мащаб 1:1 – изображение минимум 30 dpi,
препоръчително 60–70 dpi.
При мащаб 1:10 – минимум 300 dpi, препоръчително 600 dpi.
Отстояние на текста от всички страни – минимум 10 см.

Печатаемо поле:
  • билборд – 393 см (ширина) x 303 см (височина)
  • мегаборд – 793 см (ширина) x 393 см (височина)

За градската зона – по запитване

Забележка: Да не се увеличава изкуствено разделителната способност на изображението!ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОТОВИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ

Градска зона и РПМ

Материал за печат: винил frontlit - 450 гр.

Размери на визията след изрязване:

  • билборд – 393 см (ширина) x 303 см (височина) с джобове 7 см.
  • мегаборд – 793 см (ширина) x 393 см (височина) с джобове 8 см.

Забележка: Визиите да бъдат изрязани по размерите и да бъдат пакетирани!

бг | en