На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

ПЪТНА МРЕЖА

Най-познатият канал за външна реклама продължава да е все така актуален и ефективен – самостоятелно или като елемент от интегрирани рекламни кампании.

Общо 100 модерни и атрактивни съоръжения* в цялата страна, поддържани в идеално състояние от Метрореклама, очакват вашите рекламни визии.

бг | en