Дружеството изпълни
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

НОВИНИ

Нов адрес за кореспонденция

04.12.2019
Уважаеми клиенти и партньори,
"МЕТРОРЕКЛАМА"  вече е в нов офис с нов адрес за кореспонденция!
Може да ни намерите на:
гр. София 1784
ул. Михайл Тенев № 12
Бизнес център "Евротур", ет.9
Телефона ни за връзка остава без промяна : 02 / 962 50 71
бг | en