На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

НОВИНИ

ВЗЕМЕТЕ ВАШАТА КИНОРЕКЛАМА ОТ МЕТРОРЕКАМА

03.08.2017

Вдигаме градусите и бонусите  в кина Сине Гранд през Август


Предложението ни в PDF формат можете да изтеглите от тук

бг | en