На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

НОВИНИ

Бизнеса да подкрепи премахването на незаконните рекламни елементи

26.06.2017
Главният архитект на София Здравко Здравков инициира кампания за обединяване на усилията на всички групи в обществото за създаване на по-добра градска среда. В нарочно писмо той призовава големите рекламодатели да не рекламират  върху незаконни рекламни съоръжения и ще организира среща между рекламодатели, рекламни фирми и администрацията.
бг | en