На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

НОВИНИ

Happy Summer в МЕТРОТО

12.05.2017

Лятото е най-прохладно в метрото. Само сега вземаш 1 позиция и получаваш 2 внезапно! Метрореклама ще удвои всяка заявка за кампания в метрото, направена след 15 май за периода 03.07.– 27.08.2017 г.!

За повече информация ни потърсете на телефон 02/962 50 71
бг | en