На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

НОВИНИ

МОУШЪН АРТС ООД официално се присъедини към НККУ

24.01.2017

На 19.01.2017 г. МОУШЪН АРТС ООД официално да се присъедини към Националния кодекс за корпоративно управление

Дружеството изрично заявява готовност да се съобразява и прилага принципите на корпоративно управление и препоръките, регламентирани в Националния кодекс за корпоративно управление и счита, че присъединяването на повече непублични компании, осъществяващи дейност в областта на рекламния бизнес, съществено би допринесло за устойчивото развитие на този сектор от икономиката на България на базата на корпоративните принципи за прозрачност, отчетност и ясна отговорност на корпоративните ръководства.

Информация относно конкретното приложение на принципите и препоръките на кодекса в дейността на МОУШЪН АРТС ООД, както и информация относно причините за несъобразяване с неприложими по отношение на дружеството разпоредби ще бъде представяна в годишните отчети на МОУШЪН АРТС ООД, както и на корпоративната електронна страница на дружеството.

бг | en