На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

НОВИНИ

“Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

29.09.2016
Целевите групи по настоящия проект са 8 безработни и/или неактивни лица от специфичната категория безработни младежи до 29 г, на територията на Югозападен планов регион, област София град и София област за 12 месечен период по длъжности:
- 1 бр. работно място на длъжност „Счетоводител“ с код по НКПД 24116004,
- 1 бр. работно място на длъжност „Офис мениджър“ с код по НКПД 33413004,
- 1 бр. работно място на длъжност „Графичен дизайнер“ с код по НКПД 21663008,
- 1 бр. работно място на длъжност „Специалист продажби“ с код по НКПД 33393004
- 4 бр. работни места на длъжност „Монтажник“ с код по НКПД 73222006.

Документите се подават на e-mail:office@metroreklama.com 
Срок за подаване на документите: 21.11.2016 год.
Всички съобщения във връзка с подбора и наемане на безработни и/или неактивни лица ще бъдат обявявани на интернет страницата на „Моушън Артс“ 
ООД / Метрореклама - www.metroreklama.com  

Телефон за информация: 02 / 962 50 71 и на e-mail:office@metroreklama.com

бг | en