Дружеството изпълни
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

НОВИНИ

Ние сме там, където са правилните места за реклама!

01.08.2016
Лятото е в разгара си, но скоро есента ще почука на вратата!
Планирайте навреме вашите есенни кампании върху позициите на Метрореклама
  • В Софийското метро
  • В Градския транспорт
  • В магазини Билла и Кауфланд
  • В кината Синегранд
Предложението ни в PDF формат можете да изтеглите от тук
бг | en