Дружеството изпълни
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

НОВИНИ

Външната реклама крие много предизвикателства, казва Изпълнителният директор на Метрореклама г-жа Зарина Генчева

22.07.2016
Цялото интервю с г-жа Зарина Генчева пред вестник "Стандарт" ще намерите тук

бг | en