На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

КОНТАКТИ

адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ №111,
София Тех Парк, сграда Инкубатор, ет. 3.

тел.: 02/ 962 50 71
факс: 02/ 962 54 97
e-mail: office@metroreklama.com


бг | en