На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФАЙЛОВЕ ЗА ПЕЧАТ

TIFF, EPS, CDR; цветове в CMYK; текстове в криви.
При мащаб 1:1 – изображение минимум 30 dpi, препоръчително 60–70 dpi.
При мащаб 1:10 – минимум 300 dpi, препоръчително 600 dpi.
Отстояние на текста от всички страни – минимум 10 см.
Печатаемо поле:
Билборд градска зона – 400 см (ширина) x 300 см (височина)
Билборд Петрол – 385 см (ширина) x 285 см (височина)
Светеща кутия тип Сити Лайт - 120 см (ширина) х 180 см (височина)
Забележка: Да не се увеличава изкуствено
разделителната способност на изображението!

Срок за предаване на файловете - 14 работни дни преди стартова дата.
Срок за предаване на произведени визии - 7 работни дни преди стартова дата.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОТОВИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ

Билбордове

Материал за печат: винил frontlit - 450 гр.
Размери на визията след изрязване:
билборд – 400 см (ширина) x 300 см (височина) с джобове 7 см.
билборд – 385 см (ширина) x 285 см (височина) с джобове 7 см.

Светещи кутии тип Сити Лайт

Материали за печат: Backlight синтетична хартия, грамаж –
мин. 150 гр, макс. 200 гр.
Backlight филм – мин. 200 гр, макс. 300 гр
Размери на визията след изрязване: 120 см (ширина) x 180 см (височина)

бг | en