На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

ГРАДСКА ЗОНА

Метрореклама предлага рекламни съоръжения на ключови и атрактивни локации в големите градове в България

  • 170 осветени пизи
  • 46 Сити Лайт страни

Билборд тип „Пиза”

Наложил се като универсален формат за външна реклама, билборд тип „Пиза” дава възможност за бърз монтаж и ротация на избраните локации.

Aтрактивни локации в София и цялата страна.

Размери: 4 х 3 м, осветени

Светеща кутия тип „Сити Лайт”

Двустранни светещи кутии, разположени на ключови места в по-големите градове в страната.

Размери: 1,20 х 1,80 м, осветени.

бг | en