На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

Технически изисквания за подготовка на файлове за печат

Билбордове

TIFF, EPS, CDR; цветове в CMYK;
Tекстове в криви.
При мащаб 1:1 – изображение минимум 30 dpi,
препоръчително 60–70 dpi.
При мащаб 1:10 – минимум 300 dpi,
препоръчително 600 dpi.
Отстояние на текста от всички страни – минимум 10 см.

Печатаемо поле: 405 см (ширина) x 305 см (височина)

Светещи кутии

TIFF, EPS, CDR; цветове в CMYK.
Мащаб 1:1, текстове в криви,
изображение – мин. 60 dpi, макс. 150 dpi.
Отстояние на текста от всички страни – минумум 5 см.

Печатаемо поле: 117 см (ширина) x 181 см (височина)

Колички

TIFF, EPS, PDF, CDR; цветове в CMYK.
Мащаб 1:1, текстове в криви, изображение – мин. 150 dpi, макс. 300 dpi.
Отстояние на текста от всички страни – пана, мин. 10 мм; промобокс, 5 мм.
Раздувка за нож – 3 мм.

Печатаемо поле:
  • пано – 26,5 см (ширина) x 21 см (височина)
  • промобокс – 24,5 см (ширина) x 7,3 см (височина)

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОТОВИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ

Билбордове

Материали за печат: Материал за печат: винил frontlit – 450 гр.

Размери на визията след изрязване: 405 см (ширина) x 305 см (височина), с джобове 7 см в този размер.

Светещи кутии

Материали за печат:

  • хартия – бял гръб, грамаж – мин. 120 гр, макс. 150 гр.
  • винил

Размери на визията след изрязване: 117 см (ширина) x 181 см (височина)

Колички

Материали за печат: хартия – бял гръб,
грамаж – мин. 100 гр, макс. 150 гр. с двустранен ламинат
Отстояние на текста от всички страни – пана, минумум 10 мм; промобокс, 5 мм.

Размери на визията след изрязване:

  • пана – 26,5 см (ширина) x 21 см (височина)
  • промобокс – 24,5 см (ширина) x 7,3 см (височина)
бг | en