На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ ЗА РЕКЛАМА ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

Рекламни изображения без ограничение се допускат върху цялата площ за превозните средства без прозорците и вратите.

Рекламните изображения да бъдат съобразени с цялостното информационно оформление на превозните средства /маршрутни табели, задължителни указателно-информационни стикери и др./

Забранява се поставяне на реклами върху стъклата от двете страни на шофьорската /ватманската/ кабина; на задното стъкло на трамвайните мотриси и върху стъклата на вратите от нивото на страничните прозорци нагоре;

Върху страничните прозорци на превозните средства се допуска разполагане на части от рекламни изображения. Общата площ на тези изображения не може да е повече от 20% от площта на прозорците и те с следва да са изпълнени само от перфо фолио, с цел осигуряване нормална видимост на пътниците.

На предната част на превозното средство под стъклото може да се поставя само фон за пълнота на изображението;

Всички текстове в рекламата задължително следва да имат превод на български език;

Не се допуска експониране на рекламни послания със съдържание в отклонение от нормативните изисквания, като всички спорни случаи се внaсят за произнасяне от ОЕСУТ.

(съгласно чл. 74, ал 1, 5 от Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ ЗА ПЕЧАТ

  • Размерите са базирани на подадена схема на автобус след наетите от клиента автобусни линии.
  • Схемата се изпраща след потвърдена оферта от страна на клиента.
  • Визията се налага върху превозното средство с подадени раздувки от всички страни, които служат при самият печат и монтаж на фолиото
  • Материал за печат: PVC removeble фолио и /или перфо фолио.
  • Формат за печат: TIFF или EPS файл. Визията се налага върху предоставената схема. Разделителна способност: при мащаб 1:10 варира между 600-800 dpi; при мащаб 1:1 разделителна способност варира между 60-80dpi.
  • Файловете за печат се подават до 14 работни дни преди старта на кампанията. Това време включва подготвяне на файловете за печат, печат и монтаж на наетият автобус.
  • В срок от 2 работни дни след извършен монтаж се предоставят снимки.
  • Ако клиентът желае да му се предоставят снимки в градска среда на превозното средство, то срокът е 5 работни дни.
бг | en