Дружеството изпълни
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

АВТОТРАНСПОРТ

Метрореклама продължава установената си традиция в транспортната реклама. Компанията разширява портфолиото си с автобусите на обществения градски транспорт в градовете: София, Варна, Бургас, Велико Търново, Русе, Пазарджик, Хасково, Благоевград и други

При желание от страна на клиента, Метрореклама има възможност да допълни медиаплана с брандинг на превозно средство в различни градове.

Предлагаме различни типове брандинг, съобразени както с клиентските желания и дизайнерски решения, така и с моделите на превозните средства.


ЦЯЛОСТНО БРАНДИРАНЕ

Позволява на рекламодателя да използва креативно цялата повърхност на транспортното средство, включително и 20% от прозоречното пространство. Цялостният брандинг задължително приковава погледите и гарантира висока разпознаваемост на марката.

СТРАНИЧНО БРАНДИРАНЕ

Рекламата е разположена в централната част на транспортното средство, страна обратна на вратите (от колело до колело). Разпростира се на цялата височина на автобуса, включително и прозорците на страната без врати.

БРАНДИРАНЕ НА ГРЪБ

Гарантира виждаемост на рекламираната марката от автомобилите зад превозното средство. Изключително подходящ за трафик в големия град.

БРАНДИРАНЕ НА ВРАТИ

Брандирането на вратите на автобуса посредством перфо фолио е подходящo за различни промоции и продукти.

Предимство e нетрадиционният начин за брандиране и по-малкия разход за печат.

ВЪТРЕШНО БРАНДИРАНЕ
НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

  • Брандиране със стикери в превозното средство
  • Хенгери

Поради близостта си с пътниците, вътрешната транспортна реклама е подходяща за презентирането на различни продукти. Използването на различни форми извън стандартните допълнително улеснява възприемането на рекламата от потребителите, защото докато се возят в градския транспорт, те са “пленена аудитория”.

Срок за ценообразуване и одобрение на проекта - 3 работни дни.

Монтаж и демонтаж се извършва от Метрореклама.

бг | en